reference-img

Kontakt

ConSalt s.r.o.

Podvecká 193

285 07 Rataje nad Sázavou

Tel.: +420 736 724 131

Email: info@consalt.cz

Reference

Mezi naše partnery, kterými jsou jak státní a městské organizace tak i projekční kanceláře a dodavatelské společnosti a to nejen z ČR, patří např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Brněnské komunikace a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s., Metrostav a.s., Hochtief a.s., Eurovia SK a další.

Projekty, na kterých jsme se podíleli či doposud podílíme:

 • Technologické a bezpečnostní vybavení tunelů
  • Inženýrská činnost a technická pomoc při projektování a realizaci, komplexní hodnocení zkušebního provozu
   • Dálnice D5, tunel Valík (2005 - 2007)
   • Dálnice D8, tunel Panenská, tunel Libouchec (2004 - 2008)
   • Dálnice D8, tunel Radejčín, tunel Prackovice (od 2007)
   • Dálnice D1, tunel Klimkovice (2007 - 2009)
   • Dálnice D0, tunel Cholupice, tunel Lochkov (2009 - 2012)
   • Velký městský okruh Brno, Královopolský tunel (2012 - 2014)
  • Výkon technického dozoru
   • Velký městský okruh Brno, Husovický tunel - realizace nezbytných úprav technologického a bezpečnostního vybavení tunelu (2012)
   • Velký městský okruh Brno, Pisárecký tunel - realizace nezbytných úprav požárního větrání (2013) a obměna řídícího systému (2015)
   • Dálnice D0, tunel Cholupice, tunel Lochkov - Modernizace dohledových tunelových systémů staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná (2017)
  • Projekční činnost
   • Dálnice D8, stavba 805, tunel Radejčín, tunel Prackovice – projekt zkoušky požárního zabezpečení tunelu simulací požáru aerosolem (2016)
  • Monitoring, supervize
   • Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol (2014)
 • Bezpečnost provozu silničních a dálničních tunelů
  • Aktivní podíl na realizaci vzdělávacího portálu www.tunely.eu (2010)
  • Zajištění odborné přípravy obsluh dálničních a silničních tunelů v ČR (2012 - 2015)
  • Aktualizace provozní dokumentace tunelu
   • Dálnice D0 tunel Cholupice, tunel Lochkov (2012)
   • Velký městský okruh Brno, Husovický tunel, Pisárecký tunel, tunel Hlinky (2013)
  • Analýza rizik, hodnocení analýzy rizik
   • Dálnice D0 tunel Cholupice, tunel Lochkov (2012)
   • Dálnice D11, tunel Kamenný vrch tunel Opevnění, tunel Poříčí (2016)
   • Silnice R35, tunel Dětřichov (2016)
  • Diagnostika a provozní monitoring tunelu
   • Silnice I/35, tunel Liberec, tunel Hřebeč (2014)
 • Telematické aplikace na silnicích a dálnicích
  • Výkon technického dozoru
   • Dálnice D3, stavba 309/III (od 2016)
   • Dálnice D1, modernizace IDS v km 220 - 245 (2016)
  • Inženýrská činnost a technická pomoc
   • Dálnice D0, Hodnocení činnosti telematických zařízení (2012)
   • Odborná podpora pro přípravu a realizaci záměru „Poskytování dopravních a provozních informací pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze – systémy informací o dojezdových dobách na Městském okruhu a navádění na volná parkovací místa v ulicích Prahy“ (2016)

Naši pracovníci též působili v pracovní skupině TC4 „Road Tunnel operations“, WG1 „Improve tunnel operation and maintenance“ při PIARC v období 2008 - 2012.