reference-img

Kontakt

ConSalt s.r.o.

Podvecká 193

285 07 Rataje nad Sázavou

Tel.: +420 736 724 131

Email: info@consalt.cz

Reference

Projekty, na kterých jsme se podíleli či doposud podílíme:

 • Dálnice D8, tunel Radejčín, tunel Prackovice (od 2007)
  • Inženýrská činnost a technická pomoc objednateli stavby při projektování a realizaci technologického a bezpečnostního vybavení tunelů
 • Silniční okruh kolem Prahy, tunel Cholupice, tunel Lochkov (2009 - 2012)
  • Inženýrská činnost a technická pomoc objednateli stavby při :
   • Projektování a realizaci technologického a bezpečnostního vybavení tunelů
   • Individuálních a komplexních funkčních zkouškách technologického a bezpečnostního vybavení tunelů a dispečerského řídícího centra
   • Přípravě a realizaci zkušebního provozu tunelů a dispečerského řídícího centra
  • Hodnocení rizikové analýzy tunelů
  • Komplexní hodnocení průběhu zkušebního provozu tunelů
  • Aktualizace provozních dokumentací tunelů
 • Velký městský okruh Brno, Královopolský tunel (od 2012)
  • Inženýrská činnost a technická pomoc objednateli stavby při :
   • Individuálních, provozních a komplexních funkčních zkouškách technologického a bezpečnostního vybavení tunelu a centrálního technického dispečinku
   • Přípravě a realizaci zkušebního provozu tunelu a centrálního technického dispečinku
 • Velký městský okruh Brno, Husovický tunel
  • Zajištění činnosti technického dozoru při realizaci nezbytných úprav technologického a bezpečnostního vybavení tunelu (2012)
  • Aktualizace provozní dokumentace tunelu (2013)
 • Silnice I / 23, Brno, Pisárecký tunel
  • Zajištění činnosti technického dozoru při realizaci :
   • nezbytných úprav požárního větrání tunelu (2013)
   • obměny řídícího systému tunelu (2015)
  • Aktualizace provozní dokumentace tunelu (2013)
 • Silnice I / 35, Liberecký tunel
  • Realizace diagnostiky a provozního monitoringu tunelu (2014)
 • Silnice I / 35, tunel Hřebeč
  • Realizace diagnostiky a provozního monitoringu tunelu (2014)
 • Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická
  • Práce na kontrole a monitoringu stavebního projektu - supervize (2014)
 • Modernizace dálnice D1
  • Činnost techníckého dozoru technologických stavebních objektů (2014)
 • Dálnice D5, tunel Valík
  • Studie technicko organizačních opatření k přenosu řízení na ŘC Rudná
 • Výstavba dálnice D3, stavba 0309
  • Činnost techníckého dozoru technologických stavebních objektů (2015)
 • Zajištění odborné přípravy obsluh dálničních a silničních tunelů v ČR (2012 - 2015)
 • Aktivní podíl na realizaci vzdělávacího portálu www.tunely.eu (2010)
 • Členství v pracovní skupině TC4 „Road Tunnel operations“, WG1 „Improve tunnel operation and maintenance“ při PIARC (2008 - 2012)
 • Naši pracovníci se dále podíleli inženýrskou činností na výstavbě a zkušebním provozu staveb dálničních a silničních tunelů:
  • Klimkovice na dálnici D1 (2007 - 2009)
  • Valík na dálnici D5 (2005 - 2007)
  • Panenská a Libouchec na dálnici D8 (2004 - 2008)